دایره المعارف اسلام پدیا » فلسفه و مبانی مکاتب و نظام ها
منوی اصلی

ضرورت و اهمیت علم فلسفه

انسان از جهات مختلف نیازمند به فلسفه است و همین نیازمندی، ضرورت و اهمیت علم فلسفه را روشن می نماید. در ذیل به چند مورد از این جهات نیازمندی اشاره می شود: ارضاء غریزه کنجکاوی و لذت دانستن: یکی از ابعاد وجود انسان، بُعد کاوش غریزى است. بشر طبعاً علاقه ‏مند است کنجکاوی نموده، حقایق […]

ادامه مطلب