دایره المعارف اسلام پدیا » فلسفه سیاسی
منوی اصلی

سیاست

مفهوم سیاست علم سیاست اندیشه سیاسی و مبانی آن مهم ترین مبانی اندیشه‏ های سیاسی تشکیل حکومت و ارتباط دین و سیاست تاریخ علم سیاست فلسفه و سیاست فلسفه سیاسی فلسفه سیاسی امام خمینی (ره) فیلسوفان و سیاست سیاست و قدرت از نگاه فلاسفه فیلسوفان و مدل های سیاست نسبت فیلسوفان با قدرت سیاسی (حکومت […]

ادامه مطلب

نسبت فیلسوفان با قدرت سیاسی (حکومت های هم عصر)

نخستین فیلسوفان مسلمان همگی از کارمندان دربار خلفای عباسی بودند. کندی نخستین فیلسوف مسلمان، پدر و جدش به ترتیب فرماندار کوفه و بصره و از کارگزاران بنی عباس بودند. خود کندی هم در نزد مأمون، معتصم و پسرش امیر احمد، مقامی ارجمند داشت[۱]. “گاه در کاخ خلافت به کار ستاره شناسی و پزشکی اشتغال داشت. […]

ادامه مطلب

فیلسوفان و مدل های سیاست

تببیین این موضوع در واقع همان پاسخ روشن برای این پرسش است که فلاسفه اسلامی کدام نحو سیاست را ترجیح و کدام مدل سیاست را پیشنهاد می دهند؟ با در نظر داشتن تعریف فلسفه سیاسی و لزوم تفکیک آن با علوم سیاسی در طبقه بندی جدید علوم، باید گفت سؤال حاضر به خاطر عدم تفکیک […]

ادامه مطلب

فلسفه سیاسی

فلسفه سیاسی پرداختن به تبیین عقلانی پرسش‌های بنیادی درباره جامعه، دولت، کشورداری، زندگی اجتماعی، حقوق فردی و وظایف فرد و جامعه نسبت به یکد‌یگر است. این فلسفه همچنین به تبیین مسائلی؛ چون قانون، عدالت، ثروت، قدرت و حکومت می‌پردازد. در فلسفه سیاسی، مسئله این که حکومت حق چه کسانی ‌است، پرسش بنیادی به شمار می‌رود؛ […]

ادامه مطلب