searchicon
فلسفه اسلامی

فلسفه اسلامی

فلسفه
چکیده مقاله فلسفه فلسفه علمی است كه از احوال موجود مطلق بحث می‌كند و یا احوال كلی وجود را مورد بررسی قرار می‌دهد. از مهم‌ترین فواید فلسفه آن است که تمامی علوم، ثبوت موضوعشان متوقف بر فلسفه است. تاریخ این علم به گذشته‌های بسیار دور… اطلاعات بیشتر
تاریخ فلسفه اسلامی
قبل از بیان تاریخ فلسفه اسلامی، پرسش‌هایی در باب فلسفه اسلامی مطرح است که پاسخ آنها به تبیین تاریخ آن کمک می‌کند. در این‌جا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود: الف) آیا چیزی به نام «فلسفه اسلامی» وجود دارد؟ پاسخ این پرسش مثبت است.… اطلاعات بیشتر
چیستی فلسفه اسلامی
در باب فلسفه اسلامی پرسش‌های متعددی مطرح شده است که در این‌جا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود: الف. آیا چیزی به نام«فلسفه اسلامی» وجود دارد؟ قطعا پاسخ این پرسش مثبت است. آثار فلسفی بسیاری که از فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق (سهروردی) و…… اطلاعات بیشتر
فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی که با ظهور فارابی به صورت نظام واره و هدفمند، پديدار شده، اينک دربردارندۀ مسائلی در هستی‌شناسی، علم‌شناسی، نفس‌شناسی و مبدأ‌شناسی است. در مباحث هستی شناسی به مسائل و احکام کلی، مربوط به وجود و عدم و ماهيت؛ مانند اصالت وجود و اعتباريت… اطلاعات بیشتر