دایره المعارف اسلام پدیا » فلسفه اسلامی
منوی اصلی

فلسفه

چکیده تعریف فلسفه ضرورت و فوائد فلسفه تاریخ فلسفه فلسفه اسلامی چیستی فلسفه اسلامی روش فلسفه اسلامی تاریخچه فلسفه اسلامی مکاتب فلسفه اسلامی فیلسوفان مسلمان طبقه اول و دوم فیلسوفان مسلمان طبقه سوم‏ فیلسوفان مسلمان طبقه چهارم و پنجم فیلسوفان مسلمان طبقه ششم فیلسوفان مسلمان طبقات هفتم و هشتم فیلسوفان مسلمان طبقات نهم، دهم و […]

ادامه مطلب

تاریخ فلسفه اسلامی

قبل از بیان تاریخ فلسفه اسلامی، پرسش‌هایی در باب فلسفه اسلامی مطرح است که پاسخ آنها به تبیین تاریخ آن کمک می کند. در این‌جا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می ‌شود: الف. آیا چیزی به نام «فلسفه اسلامی» وجود دارد؟ پاسخ این پرسش مثبت است. آثار فلسفی بسیاری از حکمای مسلمان؛ مانند فارابی، […]

ادامه مطلب

چیستی فلسفه اسلامی

در باب فلسفه اسلامی پرسش‌های متعددی مطرح شده است که در این‌جا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود: الف. آیا چیزی به نام«فلسفه اسلامی» وجود دارد؟ قطعا پاسخ این پرسش مثبت است. آثار فلسفی بسیاری که از فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق (سهروردی) و… موجود است، مؤید این مدعا است. ب. فلسفه اسلامی، اقتباس […]

ادامه مطلب

فلسفه اسلامی

فلسفه اسلامی که با ظهور فارابی به صورت نظام واره و هدفمند، پدیدار شده، اینک دربردارندۀ مسائلی در هستی‌شناسی، علم‌شناسی، نفس‌شناسی و مبدأ‌شناسی است. در مباحث هستی شناسی به مسائل و احکام کلی، مربوط به وجود و عدم و ماهیت؛ مانند اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، بداهت وجود، ارتباط وجود و ماهیت، اعتبارات ماهیت، کلی […]

ادامه مطلب