فلسفه اسلامی

فلسفه
چکیده فلسفه علمی است كه از احوال موجود مطلق بحث می كند و یا احوال كلی وجود را مورد بررسی قرار می دهد. از مهم‌ترین فواید فلسفه آن است که تمامی علوم، ثبوت موضوعشان متوقف بر فلسفه است. تاریخ این علم به گذشته های بسیار… اطلاعات بیشتر
تاریخ فلسفه اسلامی
قبل از بیان تاریخ فلسفه اسلامی، پرسش‌هایی در باب فلسفه اسلامی مطرح است که پاسخ آنها به تبیین تاریخ آن کمک می کند. در این‌جا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می ‌شود: الف. آیا چیزی به نام «فلسفه اسلامی» وجود دارد؟ پاسخ این پرسش… اطلاعات بیشتر
چیستی فلسفه اسلامی
در باب فلسفه اسلامی پرسش‌های متعددی مطرح شده است که در این‌جا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود: الف. آیا چیزی به نام«فلسفه اسلامی» وجود دارد؟ قطعا پاسخ این پرسش مثبت است. آثار فلسفی بسیاری که از فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق (سهروردی) و…… اطلاعات بیشتر
فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی که با ظهور فارابی به صورت نظام واره و هدفمند، پديدار شده، اينک دربردارندۀ مسائلی در هستی‌شناسی، علم‌شناسی، نفس‌شناسی و مبدأ‌شناسی است. در مباحث هستی شناسی به مسائل و احکام کلی، مربوط به وجود و عدم و ماهيت؛ مانند اصالت وجود و اعتباريت… اطلاعات بیشتر