دایره المعارف اسلام پدیا » فلاسفه اسلامی
منوی اصلی

طبقات فیلسوفان مسلمان

مقصود از فیلسوفان مسلمان در این نوشتار، فیلسوفان دوره اسلامى است که در جوّ اسلامى و محیط اسلامى فعالیت داشته‏اند؛ به همین جهت ممکن است افرادى – خصوصاً در دوره‏هاى اولیه – یافت ‏شوند که مسلمان نیستند، یهودى و یا مسیحى اند، یا – به عقیده بعضى – ملحدند. در ادامه این نوشتار به ‏طور […]

ادامه مطلب

شخصیت های برجسته در علم فلسفه

در جهان فلسفه، شخصیت های برجسته ای ظهور کردند که به برخی از آنها اشاره می شود: فلاسفه یونان: ثالس ملطى‏، فیثاغورس، آناکسیمانوس، أنکسامیندروس‏، آناکسیماندروس (آناکسیمندر)، هراکلیتوس (هرقلیطوس)، کزنوفانوس (اکسینوفانوس‏)، پرمنیدوس (پارمنیدوس‏)، زنون الیائى، ملیسوس ساموسى‏، انباذوقلوس‏ (امپدوکلوس یا ابیذقلیس)، ذیمقراطیس‏ (دموکریتوس یا ذیمقریطس)، لوقیبوس، اپیکوروس، اناکساغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو، فورون ( پورون)، فلوطین.‏ ‏ […]

ادامه مطلب

فیلسوفان مسلمان

مقصود از فلاسفه اسلامى، فلاسفه دوره اسلامى است که در جوّ اسلامى و محیط اسلامى فعالیت داشته‏اند. البته افرادى – خصوصاً در دوره‏هاى اولیه – یافت مى‏شوند که مسلمان نیستند، یهودى و یا مسیحى مى‏باشند، یا – به عقیده بعضى – ملحد مى‏باشند. در ادامه این نوشتار به‏طور مختصر «طبقات فلاسفه اسلامى» از آغاز تا […]

ادامه مطلب

دیدگاه فلاسفه اسلامی نسبت به مقوله سیاست و قدرت، در آیینه منابع

کلید واژه تحقیق در باب دیدگاه فلاسفه اسلامی نسبت به مقوله سیاست و قدرت (به معنای فلسفی آن) دو مسئله مدینه فاضله (با رویکرد عدالت محور) و اراده یا اختیار است. فلاسفه اسلامی از فارابی تا ملاصدرا هر کدام به نحوی و از منظری خاص در این دو ساحت به اندیشه ورزی پرداخته اند. منابع […]

ادامه مطلب

سیاست و قدرت از نگاه فلاسفه

یکی از سؤالاتی که در بارۀ نظریۀ فلاسفه اسلامی نسبت به مقوله سیاست و قدرت این است که آیا فلاسفه اسلامی بر این نظر دارند که سیاست و قدرت به فساد میل دارد؟ ( POWER TENDS TO CORRUPT) در پاسخ به این سؤال باید گفت که در عالم فلسفه فیلسوف جدی و شناخته شده ای […]

ادامه مطلب