دایره المعارف اسلام پدیا » فقه شیعه و فخر المحققین
منوی اصلی

فقهاى دورۀ ششم فقه شیعه

دورۀ ششم فقه شیعه، شاهد فقهاى برجسته و ارزشمندى در تاریخ فقاهت امامیّه است که به فقه، رشد و بالندگى خاصى بخشیدند. افزون بر «ابن ادریس» و «محقّق حلّى» که از آنها نام برده شد، برخى دیگر از فقهاى برجسته این دوره عبارتند از: ۱٫ سید رضی الدین علی بن موسی بن طاووس، صاحب إقبال […]

ادامه مطلب