دایره المعارف اسلام پدیا » فطریه
منوی اصلی

عید فطر

چکیده مطالب عید فطر معنا و مفهوم عید فطر عید فطر در قرآن و روایت احکام عید فطر تعیین روز عید فطر در مناطق مختلف سی روز بودن ماه مبارک رمضان ثبوت عید فطر با چشم مسلح رؤیت هلال در ایران وجوب زکات فطره موارد وجوب فطریه زمان پرداخت فطریه نمازعید فطر جمع شدن نماز […]

ادامه مطلب

وجوب زکات فطره

کسى که موقع غروب شب عید فطر بالغ، عاقل و هشیار است و فقیر و بنده شخص دیگری نیست، باید براى خودش و کسانى که نان‏خور او هستند، هر نفرى یک صاع که تقریباً سه کیلو است، گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحقّ بدهد، و […]

ادامه مطلب

زکات

معنای لغوی و اصطلاحی زکات شیوۀ دریافت زکات در ایران علل اجتماعی پرداخت زکات زکات فطر زکات مستحبی موارد تعلّق زکات موارد مصرف زکات فرق مالیات با زکات و خمس معنای لغوی و اصطلاحی زکات معناى لغوى زکات اعم است از معناى مصطلح آن، و صدقه را هم شامل مى‏شود. در حقیقت زکات در لغت […]

ادامه مطلب

زکات فطر

کسى که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید براى خودش و کسانى که نان‏ خور او هستند، هر نفرى یک صاع که تقریباً سه کیلو است، گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحقّ […]

ادامه مطلب