دایره المعارف اسلام پدیا » فرودهای زندگی محمد بن الحسن نفس زکیه
منوی اصلی

فرازهای زندگی نفس زکیه آخرالزمانی

حیات و زندگی همه انسان‌ها، با در نظر گرفتن مکان و زمانی که در آن زندگی می‌کند، همراه با تجربه‌ها، مشکلات، راحتی‌ها، غم‌ها، شادی‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌ها است. گذر زندگی همیشه بر وفق مراد افراد نیست. محمد بن الحسن نفس زکیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده، زندگی وی هم مانند دیگر آحاد انسانی دارای […]

ادامه مطلب