دایره المعارف اسلام پدیا » فرقه
منوی اصلی

تفرقه

مفهوم شناسی تفرقه فلسفۀ ایجاد تفرقه جایگاه تفرقه در اسلام جایگاه تفرقه در قرآن جایگاه تفرقه در روایات عوامل  ایجاد تفرقه هوای نفس عامل تفرقه دشمنان داخلی  عامل ایجاد تفرقه دشمنان خارجی عامل ایجاد تفرقه نقش استکبار در ایجاد تفرقه انواع تفرقه تفرقۀ دینی ومذهبی تفرقه قومی وحزبی مفهوم شناسی تفرقه تفرقه در لغت به […]

ادامه مطلب

جایگاه تفرقه در قرآن

خدای سبحان در آیات فراوانی از تفرقه و جدایی نهی کرده است؛ مانند: (وَ اعْتَصِمُواْ بحِبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ لَا تَفَرَّقُو) .[۱] (…أَنْ أَقِیمُواْ الدِّینَ وَ لَا تَتَفَرَّقُواْ فِیه).[۲] (وَ لَا تَکُونُواْ کاَلَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَ اخْتَلَفُو).[۳] خدای سبحان در آیات یاد شده ابتدا به اعتصام به حبل الهی و اقامه دین فرمان داده است و […]

ادامه مطلب

مختار و فرقه کیسانیه

روایاتی که فرقه کیسانیه را به مختار نسبت داده و گویای کذاب بودن مختار است، نیز به عقیده عالمان علم رجال از تهمت های اهل سنت به وی بوده؛ چرا که محمد بن حنفیه هرگز ادعای امامت نداشته تا مختار مردم را به سوی او فرا خواند، بلکه کیسانیه بعد از وفات محمد بن حنفیه […]

ادامه مطلب

فرقه های اساسی شیعه

در مورد تعداد فرقه های اساسی شیعه چند قول وجود دارد: بغدادی در کتاب خود اصول فرق شیعه را سه فرقه دانسته است: زیدیه، کیسانیه، امامیه، وی در آغاز غلات را نیز از انشعابات شیعه دانسته، ولی بعداً یاد آور شده است که چون آنان از اسلام خارج شده اند از فرق های اسلامی به […]

ادامه مطلب

هفتاد و سه فرقه

متأسفانه مسلمانان نیز همانند اقوام و صاحبان ادیان گذشته به مذاهب گوناگونی متفرق شدند ، پیامبر گرامی اسلام این مسئله تأسف انگیر را اینگونه پیش بینی فرمود: “ان امّتی ستفرق بعدی علی ثلاث و سبعین فرقه، فرقه منها ناجیه، و اثنتان و سبعون فی النار”؛ پیروان من بعد از من به هفتاد و سه فرقه […]

ادامه مطلب

فرقه ها

مفهوم مذهب مذاهب اسلامی علل پیدایش فرقه‏های اسلامی هفتاد و سه فرقه نقش خانواده در انتخاب دین و مذهب انتخاب مذهب حق انحراف از مسیر اصلی برتری تشیع بر سایر مذاهب فرق و مذاهب فعال در افغانستان و پاکستان تفاوت آداب و رسوم در مراسم مذهبی (اسلامی) فرقه های اساسی شیعه کتاب های اعتقادی فرق […]

ادامه مطلب

علل پیدایش فرقه‏های اسلامی

تا زمانى که پیامبر اکرم (ص) در میان مسلمانان حضور داشتند، مسلمانان و لو در ظاهر، وحدت خویش را حفظ کرده و بر محور ایشان مى‏چرخیدند. پیامبر (ص) همان گونه که در یوم الدار، حدیث انذار را فرموده و پس از دعوت خویشان، امام على (ع) ۱۳ ساله را وصّى و خلیفۀ خویش تعیین و […]

ادامه مطلب

فرقه زیدیه

فرقۀ زیدیه منسوب به زید بن علی بن الحسین (ع) است که او گرچه خود را امام نمی دانست، اما قیام برای خون خواهی مظلومان عاشورا موجب شد که پیروانش وی را به عنوان امام پنجم بشناسند که به همین دلیل زیدیه نامیده می شوند. زید بن علی فردی بسیار شجاع و اهل علم و […]

ادامه مطلب