دایره المعارف اسلام پدیا » فرقه بابیه و شورش نی‌ریز فارس
منوی اصلی

شورش نی ریز فارس

پس از واقعه قلعه طبرسی، دومین جنگ داخلی بابیه به سفارش دولت استعماری روسیه، توسط «سید یحیی دارابی» در نی‌ریز فارس به وقوع پیوست. دارابى که از جانب على محمد شیرازى مأمور شده بود، در یزد و نی‌ریز، مدافع بابیت وى شود، پس از وقایع قلعه شیخ طبرسى، خونش به جوش آمده و دست به […]

ادامه مطلب