دایره المعارف اسلام پدیا » فرزندان نوح
منوی اصلی

فرزندان نوح حضرت (علیه السلام)

گزارش شده که حضرت نوح (علیه السلام) هشت فرزند داشته که چهارتای آن پسر و چهارتای دیگر دختر بوده اند. نام پسرها؛ سام، حام، یافث و کنعان بود و دخترها نیز؛ زینا، زعورا، ایثا و اسما نام داشتند و دامادهایش اسلم، ایرج، تسون و مرحاش بودند. همه اینها به حضرت نوح (علیه السلام) ایمان آورده […]

ادامه مطلب

خانواده حضرت نوح (علیه السلام)

برای حضرت نوح (علیه السلام) همسرانی به نام های: عزره،[۱] عموره و والهه ذکر شده است. نام عموره را در بعضی جاها هیکل نوشته اند و ممکن است که هیکل صفت او و عموره نام او بوده باشد.[۲] آن همسری که در طوفان غرق شد والهه نام داشت. علامه مجلسی آورده است: برخی گفته اند […]

ادامه مطلب