searchicon
فرزندان ادريس بن عبداللّه

فرزندان ادريس بن عبداللّه

فرزندان ادريس بن عبداللّه
در مورد تعداد و اسامی فرزندان ادريس بن عبداللّه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما قدر مسلم این است که فرزندانی از وی باقی مانده‌اند و یکی از آنها فرزندی است که بعد از رحلتش از همسرش متولد شد و او را به نام پدرش… اطلاعات بیشتر