دایره المعارف اسلام پدیا » فرا طبیعی
منوی اصلی

چیستی ملائکه (فرشتگان)

کلمۀ “ملائکه” جمع ملک- به فتحه لام- به معنای موجوداتى است که مخلوق و واسطۀ بین خدا و بین عالم مشهود هستند.[۱] مَلَک موجودى فراطبیعى است. راه اثبات وجود او یا مراجعه به متون وحى و تعبد است و یا تجربه امدادهاى این موجود در زندگى ایمانى بندگان (مخلصین از انبیاء  و اولیاء). فرشتگان موجودات […]

ادامه مطلب