دایره المعارف اسلام پدیا » فخ
منوی اصلی

حسین بن علی (شهید فخ)

چکیده مقاله حسین بن علی شهید فخ زندگی نامه حسین بن علی شهید فخ نسب و خاندان حسین بن علی شهید فخ ولادت حسین بن علی شهید فخ اسامی و القاب مشهور حسین بن علی شهید فخ خانواده حسین بن علی شهید فخ پدر و مادر حسین بن علی شهید فخ فرزندان حسین بن علی […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی فخ

چکیده مطالب مفهوم فخ تعریف لغوی فخ تعریف اصطلاحی فخ ‏بیان پیشینه مفهوم اصطلاحی و سیر تاریخی فخ ‏ارتباط معنای اصطلاحی فخ با معنای لغوی آن کتابنامه مفهوم شناسی فخ چکیده مطالب مفهوم فخ فخ در لغت دارای معانی مختلفی است، مانند: – «تله» (دام شکاری). – فرو گذاشتن. – خرخر کردن شخص خوابیده در […]

ادامه مطلب