فتوای آیت الله شبیری زنجانی پیرامون جریان احمد الحسن

جریان احمد الحسن از دیدگاه علمای شیعه
پس از جریان احمد الحسن علمای شیعه در مقابل ادعاهای دروغین وی عکس العمل نشان دادند. برخی از مراجع تقلید به دنبال استفتائاتی که در باره این جریان از محضر آنان شد، دیدگاه‌هایشان را مطرح نمودند. در اینجا به برخی از آن دیدگاه‌ها اشاره می… اطلاعات بیشتر