غياث الدين منصور

طبقات نوزدهم و بیستم فیلسوفان مسلمان
طبقه نوزدهم افراد اين طبقه را شاگردان سيد صدرالدين دشتكى و علامه دوانى تشكيل مى‏دهند: غياث الدين منصور دشتكى‏ (فرزند سيد صدرالدين دشتكى) (م940 يا 948 ق): وی از اعاظم حكما به شمار مى‏رود. در بيست سالگى از علوم زمان خود فارغ گشت. مدتى صدر… اطلاعات بیشتر
طبقات نوزدهم و بیستم فیلسوفان مسلمان
طبقه نوزدهم[1]‏ افراد اين طبقه را شاگردان سيد صدرالدين دشتكى و علامه دوانى تشكيل مى‏دهند: 1. غياث الدين منصور دشتكى‏ (فرزند سيد صدرالدين دشتكى): وی از اعاظم حكما به شمار مى‏رود، در بيست سالگى از علوم زمان خود فارغ گشت. مدتى صدر اعظم‏ شاه طهماسب… اطلاعات بیشتر