دایره المعارف اسلام پدیا » عیسی
منوی اصلی

حضرت عیسی (ع)

چکیده مقاله حضرت عیسی (علیه السلام)‏ زندگی نامه حضرت عیسی (علیه السلام) ‏نسب و خاندان حضرت عیسی (علیه السّلام)‏ والدین حضرت عیسی (علیه السلام) بشارت به آمدن حضرت عیسی (علیه السلام) نحوه تولد حضرت عیسی (علیه السلام) مکان و زمان ولادت حضرت عیسی (علیه السلام) کودکی حضرت عیسی (علیه السلام) اسامی و القاب حضرت عیسی […]

ادامه مطلب

عیسی کلمه الله

در قرآن از حضرت عیسی (ع) به کلمۀ خداوند[۱] یاد می کند و او را گرامی می دارد همان طور که انبیای دیگر را به جهت صبر و مقاومت[۲]، صدّیق بودن[۳]،مخلَص بودن[۴]، توّاب[۵] و بصیر[۶] بودن، مورد ستایش قرار داده است، اما در هیچ یک از آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع)، حضرت عیسی […]

ادامه مطلب

دیدگاه محققان اسلامی در مورد الوهیت مسیح

در مورد الوهیت مسیح، به ادلۀ مختلفی تمسک شده است که ما بر آنیم آن ادله را فراتر بحث نموده و به نقد و بررسی آن بپردازیم. اصولاً، به این مسئله می توان از دو زاویۀ مختلف نگریست: نگاه اول انکار اعتبار عهد عتیق و عهد جدید به طور کلی به نظر محققین اسلامی (و […]

ادامه مطلب

انجیل

تعدّد انجیل‌ دیدگاه مسیحیان نسبت به انجیل نگاه قرآن به انجیل مقایسه ای بین قرآن و انجیل انجیل عصر پیامبر تحریف انجیل و بشارت عیسی (ع) به آمدن پیامبر اسلام بیان پیامبری حضرت محمد(ص) از طریق حضرت عیسی(ع) نام احمد در انجیل کتب مقدس و نقد تاریخی معاد در تورات و انجیل تعدّد انجیل‌ در […]

ادامه مطلب

انجیل عصر پیامبر

ابتدا باید گفت این که حضرت عیسی (ع) از پیامبران اولی العزم و صاحب کتاب آسمانی است، مورد اتفاق همۀ مسلمانان است و در این مسئله اختلافی نیست. هم چنین بحثی نیست که این کتاب آسمانی همانند سایر کتب آسمانی غیر از قرآن، مورد تحریف قرار گرفته است و منظور از انجیل، کتاب آسمانى است […]

ادامه مطلب

مریم (س)

مقام حضرت مریم حضرت مریم و غذا و میوه بهشتی مقام حضرت مریم برای روشن شدن موضوع ابتدا زندگی حضرت مریم (ع) را مرور می کنیم: از تواریخ و اخبار اسلامى و گفته مفسران استفاده مى‏شود که “حنه” و “اشیاع” دو خواهر بودند که اولى به همسرى “عمران” که از شخصیت‏هاى برجسته بنى اسرائیل بود […]

ادامه مطلب

مقام حضرت مریم

برای روشن شدن موضوع ابتدا زندگی حضرت مریم (ع) را مرور می کنیم: از تواریخ و اخبار اسلامى و گفته مفسران استفاده مى‏شود که “حنه” و “اشیاع” دو خواهر بودند که اولى به همسرى “عمران” که از شخصیت‏هاى برجسته بنى اسرائیل بود در آمد و دومى را “زکریا” پیامبر خدا به همسرى انتخاب کرد. سال […]

ادامه مطلب