دایره المعارف اسلام پدیا » عمر بن عبدالعزیز و امام باقر (ع)
منوی اصلی

روابط امام باقر(ع) با عمر بن عبدالعزیز

هنگامی که عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید، از فقها برای مشورت و همکاری دعوت کرد و نزدیک‌ترین مردم به او فقها بودند. او فرستاده‌ای خدمت امام باقر(ع) فرستاد. وقتی امام (ع) نزد او آمد عمر، ساعتی با ایشان مشورت کرد. هنگام خداحافظی، عمر از امام (ع) تقاضای موعظه و نصیحت کرد، امام(ع) فرمود: تو […]

ادامه مطلب