علم کلام و علم تفسیر

علم کلام و علم تفسیر

تأثیرات علم کلام در علوم دیگر
همه علوم دینی به گونه‌ای از علم کلام متأثر بوده و از آن بهره می‌برند. در حقیقت علم کلام از مبادی ضروری دیگر علوم دینی به شمار می‌رود. در ذیل به بعضی از این موارد اشاره می شود: الف: علم کلام و علم فقه علم… اطلاعات بیشتر