دایره المعارف اسلام پدیا » علم و تدبیر محمد نفس زکیه
منوی اصلی

اخلاق و صفات محمد بن عبدالله (نفس زکیه)

یکی از صفاتی که در باره محمد بن عبدالله نفس زکیه گفته‌اند؛ این بوده که شخصیتی دانشمند و مملو از علم بوده است. همچنین او را مردی هوشیار، آگاه، دوراندیش در امور، استوار و محکم در کارها و دارای تدبیر معرفی کرده‌اند. از دیگر اخلاقیات وی سخاوت، جود و کرم داشتن و جوانمردی است.[۱] [۱]. […]

ادامه مطلب