دایره المعارف اسلام پدیا » علما و بزرگان شاگرد محقق طوسی
منوی اصلی

شاگردان خواجه نصیر الدین طوسی

خواجه طوسی در رشته‌های مختلف، شاگردان زیادی تربیت کرده است.علما و محققان بسیاری برای کسب علم و معرفت و فهم مطالب علمی در محضر او فروتنانه مینشستند. بزرگان و اعاظم علمیبرای کسب مسائل فقهی و اصولی در حضورش زانوی ادب می زدند.به همین جهت، در این مقال مختصر به اسامی برخی از مهم ترین شاگردان […]

ادامه مطلب