عكس العمل امام زین العابدین در برابر حکومت مروان بن حکم

امام سجاد (زین العابدین) (عليه السّلام) و مروان بن حکم‏
از جمله افرادی که در زمان امامت امام سجاد (علیه السّلام) حکومت کرده اند، مروان بن حکم است. با كناره گيرى معاوية بن يزيد از خلافت و مرگ زودرس وى، مى رفت تا مركب خلافت از دام فرزندان اميه آزاد شود. ولى امويان كه در… اطلاعات بیشتر