عقل

عقل

رابطۀ علم و دين
از نظر شناخت، مبناى دين عاطفى نيست. واژۀ دين كاربردهاى مختلفى دارد كه حاكى از سطوح و مراحل مختلف دين مى‏باشد: الف. دين نفس الامرى: آنچه در علم الاهى و مشيت ربانى براى هدايت انسان به سوى رستگارى وجود دارد. به ديگر سخن، دين نفس… اطلاعات بیشتر
تعریف دین و علم
معنای واژه های دین و علم به شرح زیر است: واژۀ دين: دين به معناى انقياد، خضوع، پيروى، اطاعت، تسليم و جزا است. در قرآن، دین گاهى بر قوانين و مقررات و مصوبات بشرى[1] اطلاق شده و گاهى بر اديان باطل؛ مثلاً بر مجموعۀ قوانين… اطلاعات بیشتر
علم حقیقی
در باب علم تعابیر متفاوتی در روایات آمده است، تعدادی در بیان منفعت علم است و تعدادی در مضرت علم و بعضی در بیان منفعت نداشتن بعضی از علوم…، برای نمونه چند روایت را بیان می کنیم: 1. “علم به کثرت تعلم نیست، تنها نوری… اطلاعات بیشتر
شناخت خدا
شناخت خدا توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد: 1. مفهوم واژه خداوند، از مفاهیمی است که هر انسانی حتّی منکران وجود خداوند نیز تصویری از آن در ذهن خود دارند. چون همه می دانند خداوند؛ یعنی موجودی که خالق همه موجودات، توانای… اطلاعات بیشتر
امكان شناخت خدا
براى تبیین این موضوع، در بدو امر بايد ابزار شناخت معرفى گردند. ابزار شناخت عبارتند از: حس و عقل و قلب. حواس ظاهرى، صرفاً با عوارض و ظواهر اشيا سر و كار دارند و به عمق آن ها نفوذ نمى‏كنند و على رغم گستردگى و… اطلاعات بیشتر
جایگاه عقل در درک قرآن
آیات قرآن کریم را می توان از دو دیدگاه تقسیم بندی کرد. در دیدگاه اول، موضوعات ارائه شده در دو ردۀ محکم و متشابه تقسیم بندی می شوند. این تفکیک در آیۀ هفتم سورۀ آل عمران صریحاً با این تعبیر بیان شده است: “مِنْهُ آياتٌ… اطلاعات بیشتر
پرورش و استقلال عقل و فکر
گوهر عقل، ارزشمندترین نعمت الاهی برای بشریت است و به همین جهت است که انسان اشرف مخلوقات نامیده شده است. به واسطۀ این نعمت بزرگ است که انسان می تواند خیر را از شر، هدایت را از ضلالت، دوست را از دشمن، نور را از… اطلاعات بیشتر
عقل و توان ادراك نعمت ‏ها و عذاب ‏ها
بسيارى از حقايق هستى و خصوصاً حقايقى كه در ماوراى جهان طبيعت وجود دارد، براى ما مجهول است. البته اين ندانستن، بيشتر در كم و كيف و چگونگى آن حقايق است، ولى اصل آن حقايق را عقل و وحى در جاى خود اثبات كرده‏اند و… اطلاعات بیشتر
تطابق عقل با شرع
عقل و فطرت انسان، مانند مخزنی است كه تمام حقایق و واقعیت‌ها در آن وجود دارد، ‌لذا پیامبران هرآنچه را كه می‌گویند مطابق عقل و منطق است. در اصول فقه اصطلاحی (قاعده ملازمه) است كه می‌گوید: “كل ما حكم به العقل حكم به الشرع”،[1] هر… اطلاعات بیشتر
عقل و دین
از نظر قرآن مجید و روایات یکی از بهترین و مطمئن ترین راه ها برای شناخت دین و رسیدن به مراتب بالای ایمان نیروی عقل است؛ به همین جهت اسلام ارزش فوق العاده عقل و خرد را در مناسبت هاى مختلف آشكار ساخته است. تا… اطلاعات بیشتر