عقل حسابگر

عقل حسابگر

رابطه عقل “حسابگر”، با ايمان و عشق
“عقل” نيرويى است كه در نفس انسانى به وديعه نهاده شده است و از سنخ كشش و گرايش نيست. عقل چراغى است كه روشن گرى مى‏كند و حسابگرى است كه كارها را مورد سنجش قرار مى‏دهد، و محاسبه مى‏كند كه كار مورد نظر چه تأثيرى… اطلاعات بیشتر
عقل
معنا و حقیقت عقل در بارۀ معنای لغوی عقل گفته شده است که عقل از «عقال» گرفته شده است؛ و «عقال» به معنای طنابی است که به وسیلۀ آن زانوی شتر سرکش را می بندند و به این دلیل به عقل، عقل می گویند که… اطلاعات بیشتر
رابطه عقل حسابگر با ايمان و عشق
“عقل حسابگر” عقل دو گونه محصول دارد: گاهى در حوزۀ هست و نيست به قضاوت مى‏پردازد و گاهى در حوزه‏ بايد و نبايد، از اولى به “عقل نظرى” و از دومى به “عقل عملى” تعبير مى‏شود. عقل نظرى در جهاد علمى مرز وهم و خيال… اطلاعات بیشتر
عشق
مفهوم عشق در كتب لغت، “عشق” به معناى “دوستى شديد” آمده است[1] و گفته شده كه از “عَشَقه” مشتق شده است و عشق همان گياه پيچك مى‏باشد كه درخت را احاطه و در نهايت راه تنفس را بر او مى‏بندد و درخت زرد مى‏گردد.[2] درباره… اطلاعات بیشتر
عقل “حسابگر”، دل، ايمان و عشق
انسان موجودى است با گرايش‏ها و ميل‏ها و توانايى‏هاى مختلف. رفتارش گاهى از غريزه سرچشمه مى‏گيرد، همچون خوردن غذا و… و زمانى هم از تأثرات روحى مانند ترس و وحشت و… و گاه از ميل‏هاى عالى انسانى همانند حقيقت جويى و كمال‏طلبى و ميل به… اطلاعات بیشتر