دایره المعارف اسلام پدیا » عقد القلب
منوی اصلی

ایمان از دیدگاه اشاعره

در میان متکلمان اسلامی درباره حقیقت ایمان، سه نظریه عمده وجود دارد که یکی از آنها نظریه اشاعره است: از نظر «اشاعره» حقیقت ایمان عبارت است از: تصدیق وجود خداوند عزوجل و پیامبران (ع) و امرها و نهى‏هاى او که به وسیله‏ پیامبران بیان شده است، و نیز اقرار زبانى به همه‏ تصدیق هاى قلبى؛ […]

ادامه مطلب