دایره المعارف اسلام پدیا » عقال دروزیه
منوی اصلی

طبقات دروزیه

امروزه جامعه دروزی به دو بخش یا طبقه تقسیم شده است: طبقه عقال (عاقلان) که همان عالمان دینی هستند و در رأس آنها «شیخ عقل» است. فعلا شیخ عقل این طایفه «محمد ابو شقرا» است. طبقه جهال یا مردم عادی که گروه اکثریت جامعه دروزی را تشکیل می دهند، رهبری دینی این طایفه با شیخ […]

ادامه مطلب