دایره المعارف اسلام پدیا » عصر بازگشت تلاش فقهى
منوی اصلی

دورۀ پنجم فقه اهل سنت

عصر بازگشت تلاش فقهى‌ شروع این دوره، با تأسیس دولت عثمانى در قرن سیزدهم صورت گرفت. دولت عثمانى در مشرق ظهور کرد و به سمت غرب پیش رفت و در زمان سلطان محمّد فاتح، از پادشاهان دولت عثمانى، «قسطنطنیه» فتح شد. اسلام تا نیمى از اروپا را در برگرفت و عمدۀ کشورهاى اسلامى، کشور واحدى […]

ادامه مطلب