دایره المعارف اسلام پدیا » عرق جنب از حرام
منوی اصلی

نماز و عرق جنب از حرام

اکثر مراجع تقلید[۱] می فرمایند: کسی که از طریق حرام جنب شود، خواه به واسطه زنا باشد یا لواط و یا استمنا، عرق او نجس نیست، ولی مادام که بدن یا لباس او عرق دارد، با آن لباس – بنابر احتیاط  واجب- نماز نخواند[۲]. احتیاط مستحب آن است که از عرق جنب از حرام پرهیز […]

ادامه مطلب