دایره المعارف اسلام پدیا » عبدالله بن سبأ
منوی اصلی

عبدالله بن سبأ

چکیده مقاله عبدالله بن سبأ زندگی نامه عبدالله بن سبأ نسب و خاندان عبدالله بن سبأ ‏ ویژگی ‌های شخصیتی عبدالله بن سبأ اخلاق و صفات عبدالله بن سبأ عبدالله بن سبأ در روایات عبدالله بن سبأ در روایات شیعه عبدالله بن سبأ در روایات اهل سنت عبدالله بن سبأ افسانه یا واقعیت عبدالله بن […]

ادامه مطلب