دایره المعارف اسلام پدیا » عباس بن عبدالمطلب
منوی اصلی

چکیده مقاله بنی عباس

خاندان بنی عباس، دومین دودمان خلفای اسلامی هستند که از سال ۱۳۲ تا ۶۵۶ هـ . ق، پس از براندازی دودمان اموی به فرمانروایی رسیدند و رهبری جهان اسلام و حکومت مسلمانان را در اختیار گرفتند. این خاندان از نظر قبیله ای از قبیله قریش و نژاد آنها از عرب می باشد. زبانشان عربی و […]

ادامه مطلب