دایره المعارف اسلام پدیا » عاقبت سفیانی
منوی اصلی

مرگ سفیانی

همان‌طور که در بخش تولد و خروج سفیانی اشاره شد، نظر به این‌که مشخص شدن تاریخ مرگ سفیانی به معنای روشن شدن تاریخ ظهور امام زمان (علیه السلام) می‌باشد، از این رو تاریخ مرگ سفیانی معلوم نیست، امّا محل مرگ وی سرزمین عراق یا شام گزارش شده است. أرطات می‌گوید: سفیانى با ترک جنگ می‌کند […]

ادامه مطلب