عادل

شهادت چهار نفر
زنا به وسيله بيّنه (شاهد) ثابت مى‌شود ‌و در بینه چند شرط لازم است: 1. تعداد شهود كمتر از چهار مرد يا سه مرد و دو زن نباشد.[1] 2. در شهادت شهود بر زنا، تصريح يا مانند آن بر مشاهدۀ دخول در عورت زن مانند… اطلاعات بیشتر
صحابه
صحابه از دیدگاه شیعه از اموری که شیعه از قدیم و در حال حاضر به آن متهم بوده (آن که دشمنان ادعا می کنند) این است که بغض و کینه خود از صحابه را مخفی می کند. وقتی این تهمت را واقع بینانه و به… اطلاعات بیشتر
دلالت برخی از احادیث بر عدالت صحابه
از پیامبر (ص) روایت شده که در حجة الوداع فرمود: “خداوند يارى كند هر بنده اي را که سخن مرا شنید و آن را حفظ کرد و سپس به کسي که آن را نشنیده رساند … .”حال این سؤال به ذهن متبادر می شود که… اطلاعات بیشتر
صحابه از دیدگاه شیعه
از اموری که شیعه از قدیم و در حال حاضر به آن متهم بوده (آن که دشمنان ادعا می کنند) این است که بغض و کینه خود از صحابه را مخفی می کند. وقتی این تهمت را واقع بینانه و به دور از هر گونه… اطلاعات بیشتر
مرجعیت
معنای تقلید برای تقلید دو معنا متصوّر است: 1. معنای منفی: گاهی تصوّر معنای منفی تقلید در عرف فارسی زبان، باعث می شود که از این کلمه فرار شود و به قول شاعر: خلق را تقلیدشان بر باد داد      ای دو صد لعنت بر آن… اطلاعات بیشتر
شرایط مرجع تقلید
تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد و بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و حلال‏زاده و زنده و عادل با شد.. (و نيز بنا بر احتياط واجب  بايد از مجتهدى تقليد كرد كه… اطلاعات بیشتر