دایره المعارف اسلام پدیا » طوفان نوح
منوی اصلی

طوفان نوح

خلاصه مقاله طوفان نوح (علیه السلام) شناسنامه طوفان نوح (علیه السلام) مفاهیم کاربردی طوفان نوح (علیه السلام) زمان طوفان نوح (علیه السلام) جغرافیا و وسعت طوفان حضرت نوح (علیه السلام) مدت زمان طوفان نوح (علیه السلام) گروه های درگیر در طوفان نوح (علیه السلام) زمینه های پیدایش طوفان نوح فضاهای مذهبی و اجتماعی قوم نوح […]

ادامه مطلب

اتفاقات در حین طوفان نوح (علیه السلام)

قرآن مجید در مورد چگونگی طوفان نوح (علیه السلام) می فرماید: «تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید و تنور آتش به جوشش در آمد، (به نوح) گفتیم: از هر جفتى از حیوانات (از نر و ماده) یک زوج در آن (کشتى) حمل کن! همچنین خاندانت را (بر آن سوار کن) – مگر آنها […]

ادامه مطلب

مفاهیم کاربردی طوفان نوح (علیه السلام)

مفاهیمی مانند طوفان، طوفان نوح، کشتی نوح، تنور خانه و باران سیل آسا از مفاهیم کاربردی بحث طوفان نوح (علیه السلام) می باشد.

ادامه مطلب

شناسنامه طوفان نوح (علیه السلام)

طوفان در زمان حضرت نوح (علیه السلام)؛ اولین پیامبر اولوالعزم و از پیامبران بزرگ الهی در دو هزار و دویست و پنجاه ششمین سال هبوط حضرت آدم (علیه السلام) اتفاق افتاد. این طوفان که حاصل بارش های تند از آسمان و جوشیدن آب های زیر زمینی بود، مدت چندین شبانه روز به طول انجامید و […]

ادامه مطلب

خلاصه مقاله طوفان نوح (علیه السلام)

پس از سرپیچی قوم نوح (علیه السّلام) از فرمان خداوند و نفرین آن حضرت، عذاب الهی در قالب طوفانی عظیم بر آن قوم مقدر شد. در تاریخ آمده؛ طوفان نوح در دو هزار و دویست و پنجاه ششمین سال هبوط آدم اتفاق افتاده است. طوفان به این شکل بوده که چند شبانه روز از آسمان […]

ادامه مطلب