searchicon
طور

طور

یهود
صفات و عادات ناپسند یهود در قرآن قوم بنی اسرائیل و یهود در میان امّت ها و ملّت های دیگر از چنان لجاجت، خباثت، قساوت، غرور، استکبار و … برخوردارند که این خصایص و ویژگی ها در تاریخ، آنان را از دیگر مردمان متمایز کرده… اطلاعات بیشتر
برافراشتن کوه طور بر بالای سر بنی اسرائیل
در آیه 62 سورۀ بقره در رابطه با بنی اسرائیل به دو نکته اشاره شده است: 1. پيمان‏ گرفتن از بنی اسرائیل: این پیمان که برخی از مواد آن در آیات قرآن مجید[1] و نيز در تورات بيان شده است عبارت است از: توحيد پروردگار،… اطلاعات بیشتر