دایره المعارف اسلام پدیا » طواف نساء
منوی اصلی

طواف نساء

یکی از واجبات غیر رکنی مناسک حج، طواف نساء است. طواف نساء اگرچه واجب است و بدون آن زن حلال نمى‌شود، لکن رکن نیست و ترک عمدى آن موجب باطل شدن حج نمى‌شود. واجب است بر کسى که حج انجام داده آن را به جا آورد،  و اگر به جا نیاورد زن بر او حلال […]

ادامه مطلب