طفولیت

امامت در سن طفوليت
امامت از ديدگاه شيعه، إعمال ولايت ولى اللَّه بر ساير انسان ها است.[1] به تعبيرى امامت منصبى الاهى براى ادارۀ دين و دنياى مردم و هدايت آنها به قلۀ سعادت و انسانيت است. از اين رو امام (ع) براى مردم قابل شناسايى و انتخاب نيست؛… اطلاعات بیشتر