طبقه سى و يكم‏ فیلسوفان مسلمان

طبقه سى و يكم‏ فیلسوفان مسلمان
طبقه سى و يكم‏ 1. ميرزا هاشم اشكورى رشتى: او از اساتيد مسلّم فلسفه و عرفان زمان خود بود، و شاگردان بسيارى از حوزه پر بركتش برخاسته‏اند. وی مصباح الانس فنّارى را حاشيه كرد. حكيم اشكورى از شاگردان حكيم قمشه‏اى، آقاعلى مدرس و ميرزاى جلوه… اطلاعات بیشتر