طبقات فیلسوفان مسلمان

طبقات فیلسوفان مسلمان

طبقه سى و دوم فیلسوفان مسلمان
شيخ عباسعلى فاضل خراسانى (م 1344 ق): فاضل خراسانی در معقول از شاگردان با واسطه حاجى سبزوارى و در منقول از شاگردان مرحوم ميرزاى شيرازى است. وى از نمونه‏ هاى فضل و جامعيت يک قرن اخير است. سه نفر در آن عصر ضرب المثل جامعيت،… اطلاعات بیشتر
طبقه سی ام فیلسوفان مسلمان
طبقه سى‏ام‏ حاج ملا هادى سبزوارى (1212 – 1289 ق): سبزواری بعد از ملاصدرا، مشهورترين حكماى الهى سه چهار قرن اخير است. ملا هادی در حدود هفت سال در اصفهان از محضر ملا اسماعيل دربكوشكى اصفهانى استفاده كرد، در همان وقت، دو سه سالى اواخر… اطلاعات بیشتر
طبقات بیست و سوم تا بیست و نهم فیلسوفان مسلمان
طبقه بیست و سوم‏ ملا محسن فیض كاشانى (م 1091 ق): حكیم، عارف و محدث بود. شاگرد و داماد ملاصدرا بوده و حكمت را نزد وى آموخته است. از او رساله‏ هایى در حكمت و فلسفه باقى است. كتاب اصول المعارف از او است. آن… اطلاعات بیشتر
طبقات بیست و یکم‏ و بیست و دوم فیلسوفان مسلمان
طبقه بیست و یکم در زمان شاه عباس کبیر با طلوع افرادى؛ مانند میرداماد، شیخ بهایى و میرفندرسکى، اصفهان مرکز علوم عقلى اسلامى شد، – به طورى که شخصیتى؛ مانند صدرالمتألهین از وطنش شیراز مهاجرت کرده و براى کسب فیض به اصفهان مى‏آید- همچنان که… اطلاعات بیشتر
طبقات نوزدهم و بیستم فیلسوفان مسلمان
طبقه نوزدهم افراد اين طبقه را شاگردان سيد صدرالدين دشتكى و علامه دوانى تشكيل مى‏دهند: غياث الدين منصور دشتكى‏ (فرزند سيد صدرالدين دشتكى) (م940 يا 948 ق): وی از اعاظم حكما به شمار مى‏رود. در بيست سالگى از علوم زمان خود فارغ گشت. مدتى صدر… اطلاعات بیشتر
طبقات شانزدهم، هفدهم و هجدهم فیلسوفان مسلمان
طبقه شانزدهم سعدالدین مسعود بن عمر بن عبد اللَّه تفتازانى، معروف به ملاسعد تفتازانى (712 یا 722 – 791 یا 793 ق): شهرت او بیشتر به كلام و علوم بلاغت است، اما عالمی جامع بوده و از علوم عقلی بهره‌مند بوده است. تفتازانى بعد از… اطلاعات بیشتر
طبقه سوم‏ فیلسوفان مسلمان
در اين طبقه پنج نفر قابل ذكر هستند: ابوبكر محمد بن زكرياى رازى (251 – 313 ق): رازی را شاگرد بلخى شمرده اند و احتمالًا بلخى، همان ابوزيد بلخى شاگرد كندى است. رازى شاگرد شاگرد كندى است، استاد ديگر رازى، ابوالعباس ايرانشهرى است. رازى عقايد… اطلاعات بیشتر
طبقه اول و دوم فیلسوفان مسلمان
طبقه اول‏ در طبقه اول فیلسوفان مسلمان، تنها شخصیت برجسته، عبارت است از: ابویوسف یعقوب بن اسحاق كندى، معروف به «فیلسوف العرب»؛ (م حدود سال 258 ق): فلسفه اسلامى با ابویوسف یعقوب بن اسحاق كندى معروف به «فیلسوف العرب» آغاز ‏شده و به وسیله شاگردان… اطلاعات بیشتر