صفات امام حسین

القاب امام حسين (علیه السلام)
در مورد القاب امام حسین (علیه السلام)  باید گفت: با توجه به ابعاد مختلف شخصیتی آن حضرت  حدود 313 نام و لقب در  کتاب‌های سیره برای ایشان ذکر شده که هر یک از آن‌ها به یکی از کمالات آن حضرت اشاره دارد که در این… اطلاعات بیشتر