searchicon
شیعه (Page 3)

شیعه

عدم نزاع بین فرشتگان
بر اساس آموزه های دینی، بر این باوریم فرشتگان در کارهایی که به آنان محول می شود هیچ گونه تخطی و نافرمانی ندارند. خداوند در توصیف فرشتگان می فرماید: هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى كنند و آنچه را فرمان داده شده اند (به طور… اطلاعات بیشتر
شرایط شیر دادن و محرمیت در نظر شیعه
از نظر مذهب شیعه امامیه (ع) شیر دادنی كه علت محرم شدن است هشت شرط دارد: 1. بچه؛ شیر زن زنده را بخورد نه شیر زن مرده را. 2. شیر آن زن از حرام مثل زنا، نباشد. 3. بچه، شیر را از پستان زن بمكد… اطلاعات بیشتر
حکم دیدن تصاویری از سر بریدن شیعیان
دیدن این گونه فیلم ها و سی دی ها ابتداً اشکالی ندارد؛ یعنی اگر کسی این نوع فیلم به دستش رسید و بخواهد نگاه کند از نظر شرعی اشکال ندارد، اما از باب حکم ثانوی اگر موجب پخش یا ترویج بشود، جایز نیست؛ چرا که… اطلاعات بیشتر
امامت در سن طفوليت
امامت از ديدگاه شيعه، إعمال ولايت ولى اللَّه بر ساير انسان ها است.[1] به تعبيرى امامت منصبى الاهى براى ادارۀ دين و دنياى مردم و هدايت آنها به قلۀ سعادت و انسانيت است. از اين رو امام (ع) براى مردم قابل شناسايى و انتخاب نيست؛… اطلاعات بیشتر
آیا پیامبر (صلی الله علیه و آله) یا امام (علیه السلام) دارای سایه بودند؟
مسئلۀ سایه داشتن یا نداشتن پیامبر (ص) و امامان (ع) از جمله مسائلی است که در زمرۀ مباحث عقلی نیست تا بتوان به وسیلۀ عقل در این باره حکم صادر کرد و گفت پیامبر سایه داشت یا نداشت. در این موضوع تنها تکیه گاه و… اطلاعات بیشتر
“اشهد انّ عليا وليّ الله” در اذان و اقامه و تلقین
در این مقاله در سه محور به بحث می پردازیم. 1. درست یا نادرست بودن گفتن: “علیّ ولیّ الله” به طور مطلق. 2. جزئیت یا عدم جزئیت آن در اذان و اقامه بر فرض صحت آن. 3. گفتن آن بدون قصد اذان، در اذان بر… اطلاعات بیشتر
اجتهاد
تعریف اجتهاد اجتهاد در لغت به معنای نهایت سعی و تلاش در کاری است،[1] اما در اصطلاح فقهی، عبارت است از: به کار بردن توانایی های علمی و تلاش و کوشش فکری برای استنباط احکام شرعی از منابع آن (قرآن، سنت، عقل و اجماع). اجتهاد… اطلاعات بیشتر
عدل
مفهوم شناسی عدل “عدل” در لغت به معناى “ميانه روى” و اجتناب از افراط و تفريط است و اگر با “عن” متعدّى شود، به معناى عدول و انصراف مى آيد. اين واژه به معناى مثل و هم اندازه (معادل) نيز به كار گرفته مى شود… اطلاعات بیشتر
جهاد
حقیقت جهاد در اسلام ریشۀ لغوی اسلام در دو کلمۀ “سلم” و “سلام” به معنای صلح و آرامش نهفته است.[1] قرآن در تأیید این حقیقت که اسلام آیین صلح و آشتی و دوستی است فرموده است: “یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و… اطلاعات بیشتر
اجتهاد و قیاس
قیاس از نظر لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری است و در اصطلاح علم اصول عبارت است از این که در دو موضوع مشابه، که حکم یکی معلوم و حکم دیگری مجهول است؛ با مقایسه کردن آنها حکم شرعی مجهول مشخص گردد. به… اطلاعات بیشتر