دایره المعارف اسلام پدیا » شیخ طوسی و تزکیه نفس
منوی اصلی

اخلاق و صفات شیخ طوسی‎ ‎

مهم ترین ویژگی شخصیت اخلاقی و اندیشمند جهان تشیع؛ شیخ طوسی، خلوص و تقوا بود. همین ویژگی، به او صفا و معنویتی خاص بخشیده بود و تزکیه نفس از او شخصیتی محبوب همگان ساخته بود؛ به گونه ای که همه به پیشوای مذهبی خویش عشق می ورزیدند و به توصیه و اندرزهای وی به طور […]

ادامه مطلب