searchicon
شیخ صدوق و تسبیحات حضرت زهرا

شیخ صدوق و تسبیحات حضرت زهرا

تسبیحات حضرت زهرا (سلام الله علیها) از دیدگاه عالمان و اندیشمندان
تسبیح حضرت زهرا (سلام الله علیها) از سوی فقیهان و بزرگان دینی، بسیار مورد تأکید قرار گرفته‌است. در این گفتار مختصر به نظر برخی از آنان اشاره می‌شود: شیخ صدوق بعد از معرفی و تشویق به‌ تسبیح حضرت زهرا (سلام الله علیها) می‌گوید: «همانا در… اطلاعات بیشتر