دایره المعارف اسلام پدیا » شیخیه و شق القمر
منوی اصلی

عقیده شیخیه درباره شق القمر

نقل شده: شیخ احمد احسایی درباره معجزه شق القمر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) معتقد بوده: آن حضرت صورت انتزاعی ماه را منشق کرده است، نه ماه قابل رؤیت و حقیقی را.[۱] بررسی و نقد مسلمانان متفقند که شق القمر به عنوان یکی از معجزات پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)، نسبت […]

ادامه مطلب