searchicon
شگفتی‌های زندگی آیت الله کوهستانی

شگفتی‌های زندگی آیت الله کوهستانی

کرامات آیت الله کوهستانی
مرحوم آیت الله کوهستانی، در طول زندگی بابرکت خود، بر اثر بندگی خدا به کراماتی دست یافته بودند که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌شود: الف) اندرونی مثل بیرونی است مرحوم شیخ عبدالنبی احمدی علی‌آبادی از دانش‌آموختگان حوزه کوهستان می‌گوید: «پدرم با بعضی خوانین… اطلاعات بیشتر