دایره المعارف اسلام پدیا » شکایت مسجد خلوت به خدا در قیامت
منوی اصلی

نماز گزاردن در مساجد خلوت

یکی از مباحثی که در مورد مسجد ذکر شده، این است که علی رغم این­که به نماز خواندن در مساجد مختلف تأکید شده، ولی شایسته است که شخص نمازگزار، مسجدی را که به دلیل نداشتن نمازگزار در معرض خرابی و متروکه شدن است، مورد توجه خاص قرار داده و تا آن­جا که ممکن است در […]

ادامه مطلب