دایره المعارف اسلام پدیا » شکاکیت
منوی اصلی

معرفت شناسی

چکیده تعریف معرفت شناسی مفهوم لغوی معرفت شناسی معنای اصطلاحی معرفت شناسی تاریخچه و سیر معرفت شناسی سیرمعرفت شناسی در غرب سیر معرفت شناسی در اسلام اهمیت و ضرورت معرفت شناسی موضوع معرفت شناسی چیستی معرفت معرفت درجه اول معرفت درجه دوم انواع معرفت شناسی معرفت شناسی مطلق و مقید معرفت شناسی پیشینی و پسینی […]

ادامه مطلب

شکّاکان

شکّاک به کسی گفته می‏شود که معتقد است: هیچ کس «نمی‏داند» (معرفت ندارد)؛ زیرا هیچ کس «نمی‏تواند» بداند. به عبارت دیگر شکّاک منکر دو چیز است ۱- «وجود معرفت در همه یا بعضی از قلمروها» ۲- «امکان وجود معرفت در همه یا بعضی از قلمروها». شکاک مدّعی است که ما انسان های عادّی در همه […]

ادامه مطلب