دایره المعارف اسلام پدیا » شور چشمی
منوی اصلی

مفهوم چشم زخم

چشم زخم[۱] عبارت از آن است که شخصی چیز حَسین و مرغوب را نگاه کند و بطریق حسد در وی نظر اندازد، و بعضی گویند در چشم زخم حسد ضروری نیست، گاهی نظر دوست هم کار می کند.[۲] چشم زخم از تأثیرات نفسانی است که در خارج، فراوان اتفاق افتاده است و دلیلی بر نفی […]

ادامه مطلب