دایره المعارف اسلام پدیا » شورای رهبری
منوی اصلی

شبهۀ تعدد ولی فقیه در روایت

در بارۀ تعدد یا وحدت ولی فقیه این پرسش به ذهن خطور می کند که در حدیث منسوب به امام زمان (عج)، از عبارت “روات حدیثنا” استفاده شده است.[۱] و در مقبولۀ عمر بن حنظله گرچه عبارت “روات” به کار نرفته، بلکه از عبارت دیگری استفاده شده که مترادف با آن است؛ زیرا در این […]

ادامه مطلب