دایره المعارف اسلام پدیا » شوخی در اصطلاح
منوی اصلی

شوخی

چکیده مقاله شوخی مفهوم شناسی شوخی تعریف لغوی شوخی لغات مترادف و معادل شوخی پیشینه مفهوم لغوی شوخی تعریف اصطلاحی شوخی مفهوم اصطلاحی شوخی در قرآن و روایات مفهوم اصطلاحی شوخی در عرف اصطلاحات مترادف شوخی مقایسه اصطلاح شوخی با اصطلاحات متشابه کتابنامه مفهوم شناسی شوخی چکیده مقاله شوخی شوخی در لغت؛ به معنای: مزاح، […]

ادامه مطلب

مفهوم اصطلاحی شوخی در عرف

«شوخی» در عرف، نوعی از گفتار و نوشتار است که شنیدن یا مطالعه آن، باعث انبساط خاطر و ایجاد لبخند می‌شود.[۱] البته شوخی در عرف، گاهی همراه با کنایه، طعنه و انتقاد نیز هست. [۱]. ر.ک: انجمن طنز.

ادامه مطلب