دایره المعارف اسلام پدیا » شهادت حسین بن على شهید فخ
منوی اصلی

فرازهای زندگی حسین بن علی شهید فخ

مهم‌ترین فراز زندگی صاحب فخ قیام و شهادت او است. حسین بن على پس از قیام و تسخیر مدینه و حرکت به سمت مکه، حکومت مدینه را به دینار خزاعى سپرد و خود با سیصد نفر مسلح بیرون شهر خیمه زد. کاروان حسین بن على حسنى پس از حرکت از مدینه به سمت مکه با […]

ادامه مطلب