شهادت امام باقر (ع)

تاریخ شهادت امام باقر(ع)
 امام باقر (ع) سال پنجاه و هفت متولد شد و سال 114 كه پنجاه و هفت سال داشت، وفات كرد.[1] [1]. کلینی، اصول كافى، ترجمه كمره‏اى، ج ‏3، ص 355، انتشارات اسوه‏، قم‏، چاپ 1375 ش.‏ اطلاعات بیشتر
شهادت امام باقر(ع)
امام محمد باقر(ع) 57 سال از عمر مباركش ‏گذشته بود، بنا بر مشهور در هفتم ماه ذی حجه سال سال 114 هجرى[1] ديده از جهان فرو بست و در قبرستان بقيع در کنار پدرش (امام سجاد) و عمویش ( امام حسن) و دفن شد.[2] و… اطلاعات بیشتر